SAIWODE KOMPANI .ASYNDAN IOMIT MAZNERI

2000-nji ýylda döredilen Hangzhou Saizhou Technology Co., Ltd her dürli azyk tehnikasyny öndürmekde dünýäde öňdebaryjy kompaniýadyr .Biziň 15 agzadan ybarat hünärmen gözleg toparymyz bar, lukmanlar we ussatlar, 30 agzadan ybarat professional satuw topary, önümçilik meýdançasy 2000 inedördül metr, 350 işgär.

Baş edaramyz we şahamçamyz Hytaýyň Hangzhou we Guanç Guangzhouou şäherinde aýratyn. Esasy önümlerimizde miwe we gök önümleri gaýtadan işleýän enjamlar, däne we hozy gaýtadan işleýän enjamlar, eti gaýtadan işleýän enjamlar we beýleki degişli gaplama we möhürleýji enjamlar we önümçilik liniýasy bar. Önümlerimiz diňe bir içerki bazarda meşhur bolman, Günorta-Gündogar Aziýa, Afrika, Awstraliýa we käbir Eastakyn Gündogar, Aziýa ýurtlary we Japanaponiýa we Günorta Koreýa ýaly sebitlere eksport edilýär. Eksport mukdary kompaniýanyň ýyllyk dolanyşygynyň 60% -ini emele getirýär.

Hyzmatdaşlyk müşderisi

  • S0
  • S1
  • S2
  • S3
  • S4
  • S5
  • S6
  • S7

Habaryňyzy goýuň